Vaso Pashe Shkodrani -Elementary school

Vaso Pashe Shkodrani -Elementary school

About Vaso Pashe Shkodrani -Elementary school


Faqja Zyrtare e Shkollës së Mesme të Ulët ” Vaso Pashë Shkodrani ” Pejë

More partners

Oral History Kosovo

Oral History Kosovo

Learn more >

Municipality of Obiliq

Municipality of Obiliq

Learn more >

Formon

Formon

Learn more >

Santefarm L.L.C

Santefarm L.L.C

Learn more >

Kosovo Agriculture Education Center - KAEC

Kosovo Agriculture Education Center - KAEC

Learn more >

MDA Foundation

MDA Foundation

Learn more >