Vaso Pashe Shkodrani -Elementary school

Vaso Pashe Shkodrani -Elementary school

About Vaso Pashe Shkodrani -Elementary school


Faqja Zyrtare e Shkollës së Mesme të Ulët ” Vaso Pashë Shkodrani ” Pejë

More partners

INPO

INPO

Learn more >

Olaf Palme International Center - Kosovo

Olaf Palme International Center - Kosovo

Learn more >

FLOSSK Free Libre Open Source Software Kosova

FLOSSK Free Libre Open Source Software Kosova

Learn more >

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Learn more >

Kosova Disability Forum KDF

Kosova Disability Forum KDF

Learn more >

Shkolla Digjitale

Shkolla Digjitale

Learn more >