Termokiss Community

Termokiss Community

About Termokiss Community


Pas rivitalizimit të një objekti industrial të braktisur, qendra “Termokiss” është aktive me një shumëllojshmëri ngjarjesh, të cilat parimisht janë jo-fitimprurëse dhe edukative. Aktivitetet, organizimet dhe proceset drejtohen nga komuniteti përkatës. Ky komunitet përbëhet nga vullnetarët e zellshëm dhe të motivuar të cilët kanë guximin të ndërmarrin iniciativa të ndryshme. Puna e tyre bazohet mbi etikën dhe promovimin e ideve të ndihmës së ndërsjelltë dhe bashkëpunimit.
Prioritet i komunitetit është që të krijojë dhe sigurojë një qendër ​​mikpritëse për të gjithë e sidomos për ata që jo gjithmonë arrijnë të dëgjohen apo vlerësohen.

*****

After revitalizing an abandoned and forgotten building, “Termokiss” social center is open to a range of activities, which can be linked only by being non-for-profit and educative. Activities and organizing processes are managed by the community. The offered activities are determined by both the needs of the community and the skills which the volunteers have to offer. The space works to promote the ideas of mutual aid and cooperation.
Providing a welcoming space for everyone, including those whose voices and contributions are not always heard or appreciated, is a top priority for us.

More partners

Civil Aviation Authority of the Republic of Kosovo ( CAAK )

Civil Aviation Authority of the Republic of Kosovo ( CAAK )

Learn more >

Appbites

Appbites

Learn more >

Cacttus Education

Cacttus Education

Learn more >

Bronwyn Marie Jones B.I

Bronwyn Marie Jones B.I

Learn more >

ADA Austrian Coordination Office for Technical Cooperation - Austrian Embassy Pristina

ADA Austrian Coordination Office for Technical Cooperation - Austrian Embassy Pristina

Learn more >

Vaso Pashe Shkodrani -Elementary school

Vaso Pashe Shkodrani -Elementary school

Learn more >