sbunker

sbunker

About sbunker


Sbunker është bllog. Si projekt i Lëvizjes Fol, është nisur nga një grup entuziastësh të fjalës së shkruar, mendimit kritik e debatit, me qëllim që të ndikojë drejtpërdrejt në rindërtimin e sferës publike në Kosovë, e ndër shqiptarë.

More partners

Regional Development Agency RDA - West

Regional Development Agency RDA - West

Learn more >

Termokiss Community

Termokiss Community

Learn more >

KAND - Center for Social and Cultural Development

KAND - Center for Social and Cultural Development

Learn more >

Dora Dores

Dora Dores

Learn more >

Aktiv NGO

Aktiv NGO

Learn more >

Kosovalive

Kosovalive

Learn more >