sbunker

sbunker

About sbunker


Sbunker është bllog. Si projekt i Lëvizjes Fol, është nisur nga një grup entuziastësh të fjalës së shkruar, mendimit kritik e debatit, me qëllim që të ndikojë drejtpërdrejt në rindërtimin e sferës publike në Kosovë, e ndër shqiptarë.

More partners

Kosovo Foundation for Open Society - KFOS

Kosovo Foundation for Open Society - KFOS

Learn more >

Project Plus

Project Plus

Learn more >

Women for Women International

Women for Women International

Learn more >

Qendra për Zhvillim të Karrierës Universiteti i Prishtinës

Qendra për Zhvillim të Karrierës Universiteti i Prishtinës

Learn more >

ORCA - Organizata per Rritjen e Cilesis ne Arsim

ORCA - Organizata per Rritjen e Cilesis ne Arsim

Learn more >

Kolegji Heimerer

Kolegji Heimerer

Learn more >