sbunker

sbunker

About sbunker


Sbunker është bllog. Si projekt i Lëvizjes Fol, është nisur nga një grup entuziastësh të fjalës së shkruar, mendimit kritik e debatit, me qëllim që të ndikojë drejtpërdrejt në rindërtimin e sferës publike në Kosovë, e ndër shqiptarë.

More partners

Vaso Pashe Shkodrani -Elementary school

Vaso Pashe Shkodrani -Elementary school

Learn more >

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal - MAPL

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal - MAPL

Learn more >

PPSE Program Swisscontact

PPSE Program Swisscontact

Learn more >

National Center for State Courts - NCSC

National Center for State Courts - NCSC

Learn more >

New Moment/Prishtina

New Moment/Prishtina

Learn more >

Kosovo Legal Services Company - KLSC

Kosovo Legal Services Company - KLSC

Learn more >