Santefarm L.L.C

Santefarm L.L.C

About Santefarm L.L.C


Santefarm është themeluar nga viti 2006 nga Mr.sci.ph. Milaim ABDULLAHU dhe tani me mbi 550 klientë në gjithë territorin e Kosovës njihet si njëra ndër kompanitë më të fuqishme në tregun farmaceutik të Kosovës, aktivitetet e së cilës janë të orientuara në përmbushjen e nevojave me prodhime farmaceutike të sektorit privat dhe atij publik.

Në tregun farmaceutik të Kosovës, kompania Santefarm është e njohur për implementimin e praktikave më të reja të punës sipas standardeve më të avancuara Evropiane për operim në lëmin e farmacisë.
Në këtë drejtim, Santefarm është kompani farmaceutike që ka arritë:

Të zbatojë që nga themelimi i vet programin e punës(softëare) i cili mundëson një hulumtim të plotë të produkteve tona që janë të pranishme në treg.
Certifikimi në vitin 2010 me standard ndërkombëtare për menaxhim të cilësisë ISO 9001:2008 nga kompania me renome botërore “Bureau Veritas”. Përpos benificioneve të tjera, certifikimi me standard ISO 9001:2008 për menaxhim të cilësisë ka ndikuar në avancimin dhe ngritjen e nivelit të kënaqësisë së klientit dhe efikasitetin në punë. Sistemi i menaxhimit është i dizajnuar në mënyrë të tillë që të sigurojë se të gjitha procedurat standard të operimit në kompani të jenë në përputhje të plotë me direktivat Evropiane për Praktikë të Mirë të Shperndarjes (GDP)
Ne 2017 u certifikuam me ISO 9001:2015 dhe i kaluam të gjitha fazat e auditimit nga kompania PECB.
Sjellja dhe implementimi me sukses i sistemit ONLINE të porositjes nga fillimi i vitit 2012.

More partners

Alternative Dispute Resolution Center - Mediation Center Mitrovica ADRC

Alternative Dispute Resolution Center - Mediation Center Mitrovica ADRC

Learn more >

Alter Habitus - Institute for Studies in Society and Culture

Alter Habitus - Institute for Studies in Society and Culture

Learn more >

XPortal Esports

XPortal Esports

Learn more >

Alumni UP

Alumni UP

Learn more >

4-H Kosova

4-H Kosova

Learn more >

Per njera tjetren OJQ

Per njera tjetren OJQ

Learn more >