Safe House Prishtina - Shtepia e Sigurte Prishtine

Safe House Prishtina - Shtepia e Sigurte Prishtine

About Safe House Prishtina - Shtepia e Sigurte Prishtine


Misioni i Shtepise se Sigurte eshtë eleminimi i çdo forme të dhunës dhe diskriminimit ndaj gruas dhe fëmijës, fuqizimi i gruas, promovimi i barazisë gjinore përmes edukimit, arsimimit dhe pjesmarrjes së grave në vendimarrje, sensibilizimi i komunitetit ne pergjithesi dhe bashkepunimi me institucionet per zhvillimin e nje shoqeria demokratike

More partners

Dora Dores

Dora Dores

Learn more >

Sustainability Leadership Kosova SLK

Sustainability Leadership Kosova SLK

Learn more >

ICK

ICK

Learn more >

Shtate arte - 7arte

Shtate arte - 7arte

Learn more >

DAM festival

DAM festival

Learn more >

Gazeta ZERI

Gazeta ZERI

Learn more >