Safe House Prishtina - Shtepia e Sigurte Prishtine

Safe House Prishtina - Shtepia e Sigurte Prishtine

About Safe House Prishtina - Shtepia e Sigurte Prishtine


Misioni i Shtepise se Sigurte eshtë eleminimi i çdo forme të dhunës dhe diskriminimit ndaj gruas dhe fëmijës, fuqizimi i gruas, promovimi i barazisë gjinore përmes edukimit, arsimimit dhe pjesmarrjes së grave në vendimarrje, sensibilizimi i komunitetit ne pergjithesi dhe bashkepunimi me institucionet per zhvillimin e nje shoqeria demokratike

More partners

Gazeta ZERI

Gazeta ZERI

Learn more >

Prishtina High School

Prishtina High School

Learn more >

Building The Balkans

Building The Balkans

Learn more >

Action for Mothers and Children - AMC

Action for Mothers and Children - AMC

Learn more >

TruAktiv - Sbunker & Kosovo 2.0

TruAktiv - Sbunker & Kosovo 2.0

Learn more >

TEDx prishtina

TEDx prishtina

Learn more >