Safe House Prishtina - Shtepia e Sigurte Prishtine

Safe House Prishtina - Shtepia e Sigurte Prishtine

About Safe House Prishtina - Shtepia e Sigurte Prishtine


Misioni i Shtepise se Sigurte eshtë eleminimi i çdo forme të dhunës dhe diskriminimit ndaj gruas dhe fëmijës, fuqizimi i gruas, promovimi i barazisë gjinore përmes edukimit, arsimimit dhe pjesmarrjes së grave në vendimarrje, sensibilizimi i komunitetit ne pergjithesi dhe bashkepunimi me institucionet per zhvillimin e nje shoqeria demokratike

More partners

Education Plenum

Education Plenum

Learn more >

KAEF

KAEF

Learn more >

Lumbardhi

Lumbardhi

Learn more >

ADA Austrian Coordination Office for Technical Cooperation - Austrian Embassy Pristina

ADA Austrian Coordination Office for Technical Cooperation - Austrian Embassy Pristina

Learn more >

Lady NGO

Lady NGO

Learn more >

Sustainability Leadership Kosova SLK

Sustainability Leadership Kosova SLK

Learn more >