Safe House Prishtina - Shtepia e Sigurte Prishtine

Safe House Prishtina - Shtepia e Sigurte Prishtine

About Safe House Prishtina - Shtepia e Sigurte Prishtine


Misioni i Shtepise se Sigurte eshtë eleminimi i çdo forme të dhunës dhe diskriminimit ndaj gruas dhe fëmijës, fuqizimi i gruas, promovimi i barazisë gjinore përmes edukimit, arsimimit dhe pjesmarrjes së grave në vendimarrje, sensibilizimi i komunitetit ne pergjithesi dhe bashkepunimi me institucionet per zhvillimin e nje shoqeria demokratike

More partners

Kosovo Legal Services Company - KLSC

Kosovo Legal Services Company - KLSC

Learn more >

Gratë në Biznes

Gratë në Biznes

Learn more >

Ministry of Justice of the Republic of Kosovo

Ministry of Justice of the Republic of Kosovo

Learn more >

Procon

Procon

Learn more >

Handikos - Ferizaj

Handikos - Ferizaj

Learn more >

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kosovo

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kosovo

Learn more >