PrimeDB

PrimeDB

About PrimeDB


About
PrimeDB ofron shërbime të monitorimit e mediave në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni. PrimeDB is a media monitoring company. www.primedb.net

Impressum
PrimeDB sh.p.k.
Blloku Princesha, Mati 1
Prishtine
Republika e Kosoves

Tel: +377 44 688 200 / +386 49 688 200
Email: office@primedb.net
Web: www.primedb.net

Company Overview
PrimeDB është një kompani me fokus në monitorimin e mediave, tashmë një udhëheqës në këtë sektor në rajon, me një proces prodhimi inovativ dhe infrastrukturë teknologjike bashkëkohore të zhvilluar nga resurset e brendshme.

General Information
PrimeDB is Media Monitoring Company based in Prishtina, Kosovo

Products
Shërbimet e Monitorimit të Mediave
—————————————————————-

1. Prezenca Mediale
2. Arkiva Mediale
3. Statistika mbi Mediat
4. Zgjedhjet në Media
5. Të Drejtat Autoriale

More partners

Bronwyn Marie Jones B.I

Bronwyn Marie Jones B.I

Learn more >

Dora Dores

Dora Dores

Learn more >

PPSE Program Swisscontact

PPSE Program Swisscontact

Learn more >

Adaptivit Engineering

Adaptivit Engineering

Learn more >

ORCA - Organizata per Rritjen e Cilesis ne Arsim

ORCA - Organizata per Rritjen e Cilesis ne Arsim

Learn more >

Lumbardhi

Lumbardhi

Learn more >