N.T.P. Buffalo

N.T.P. Buffalo

About N.T.P. Buffalo


Ndërmarrja Tregtare Prodhuese (NTP) “Buffalo Jeans” me bazë në Gjakovë është kompani prodhuese në industrinë e tekstilit. Gjegjësisht, Buffalo Jeans merret me modelimin dhe prodhimin e farmerkave dhe pantollonave për të rritur. Kjo kompani fillimisht është themeluar në vitin 1994, veprimtaria e të cilës u ndërpre për shkak të dëmeve të mëdha nga lufta gjatë 1998/99. Përmes përkushtimit në punë, Buffalo Jeans arriti që në 2002 t’i rikthehet tregut të saj me produkte kualitative.

Misioni i Buffalo Jeans është që të ofroj farmerka dhe pantollona me cilësi të tregut ndërkombëtar por me cmime të përballueshme për tregun Kosovar.
Buffalo Jeans kryesisht fokusohet në shitjet me shumicë, pra me tregun B2B (business to business).

More partners

Youth Initiative for Human Rights - Kosovo ( YIHR KS )

Youth Initiative for Human Rights - Kosovo ( YIHR KS )

Learn more >

Procon

Procon

Learn more >

TruAktiv - Sbunker & Kosovo 2.0

TruAktiv - Sbunker & Kosovo 2.0

Learn more >

Universiteti Haxhi Zeka - Peje

Universiteti Haxhi Zeka - Peje

Learn more >

Kolegji “Pjeter Budi”

Kolegji “Pjeter Budi”

Learn more >

FCDE- Foundation for Community Development and Empowerment

FCDE- Foundation for Community Development and Empowerment

Learn more >