N.T.P. Buffalo

N.T.P. Buffalo

About N.T.P. Buffalo


Ndërmarrja Tregtare Prodhuese (NTP) “Buffalo Jeans” me bazë në Gjakovë është kompani prodhuese në industrinë e tekstilit. Gjegjësisht, Buffalo Jeans merret me modelimin dhe prodhimin e farmerkave dhe pantollonave për të rritur. Kjo kompani fillimisht është themeluar në vitin 1994, veprimtaria e të cilës u ndërpre për shkak të dëmeve të mëdha nga lufta gjatë 1998/99. Përmes përkushtimit në punë, Buffalo Jeans arriti që në 2002 t’i rikthehet tregut të saj me produkte kualitative.

Misioni i Buffalo Jeans është që të ofroj farmerka dhe pantollona me cilësi të tregut ndërkombëtar por me cmime të përballueshme për tregun Kosovar.
Buffalo Jeans kryesisht fokusohet në shitjet me shumicë, pra me tregun B2B (business to business).

More partners

XPortal Esports

XPortal Esports

Learn more >

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Learn more >

Project Plus

Project Plus

Learn more >

Global Consulting

Global Consulting

Learn more >

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal - MAPL

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal - MAPL

Learn more >

4-H Kosova

4-H Kosova

Learn more >