Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor MMPH

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor MMPH

About Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor MMPH


MMPH është përgjegjëse për mbrojtjen e mjedisit, planifikimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të programeve mjedisore në vend. Aktivitetet kryesore të ndërmarra nga ministria përfshijnë mbrojtjen e jetëve të qytetarëve të Kosovës, ndalimin e degradimit të natyrës, ruajtjen e biodiversitetit, dhe zbatimin e ligjeve në fuqi në territorin e Republikës së Kosovës

More partners

POLIS Lipjan

POLIS Lipjan

Learn more >

Women for Women International

Women for Women International

Learn more >

Ministry of Health

Ministry of Health

Learn more >

Kosovar Youth Council - KYC

Kosovar Youth Council - KYC

Learn more >

Indo Kosovo Chamber Of Commerce

Indo Kosovo Chamber Of Commerce

Learn more >

Youth Exchange and Study ( YES ) Program

Youth Exchange and Study ( YES ) Program

Learn more >