Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor MMPH

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor MMPH

About Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor MMPH


MMPH është përgjegjëse për mbrojtjen e mjedisit, planifikimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të programeve mjedisore në vend. Aktivitetet kryesore të ndërmarra nga ministria përfshijnë mbrojtjen e jetëve të qytetarëve të Kosovës, ndalimin e degradimit të natyrës, ruajtjen e biodiversitetit, dhe zbatimin e ligjeve në fuqi në territorin e Republikës së Kosovës

More partners

Shtate arte - 7arte

Shtate arte - 7arte

Learn more >

American Corner

American Corner

Learn more >

Municipality of Gjilan - Mayor’s office

Municipality of Gjilan - Mayor’s office

Learn more >

Germin

Germin

Learn more >

Aktiv NGO

Aktiv NGO

Learn more >

Lady NGO

Lady NGO

Learn more >