Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor MMPH

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor MMPH

About Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor MMPH


MMPH është përgjegjëse për mbrojtjen e mjedisit, planifikimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të programeve mjedisore në vend. Aktivitetet kryesore të ndërmarra nga ministria përfshijnë mbrojtjen e jetëve të qytetarëve të Kosovës, ndalimin e degradimit të natyrës, ruajtjen e biodiversitetit, dhe zbatimin e ligjeve në fuqi në territorin e Republikës së Kosovës

More partners

World Learning

World Learning

Learn more >

Qendra Rinore Skenderaj

Qendra Rinore Skenderaj

Learn more >

Change Makers

Change Makers

Learn more >

Oral History Kosovo

Oral History Kosovo

Learn more >

Tatamata

Tatamata

Learn more >

Sustainability Leadership Kosova SLK

Sustainability Leadership Kosova SLK

Learn more >