Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor MMPH

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor MMPH

About Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor MMPH


MMPH është përgjegjëse për mbrojtjen e mjedisit, planifikimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të programeve mjedisore në vend. Aktivitetet kryesore të ndërmarra nga ministria përfshijnë mbrojtjen e jetëve të qytetarëve të Kosovës, ndalimin e degradimit të natyrës, ruajtjen e biodiversitetit, dhe zbatimin e ligjeve në fuqi në territorin e Republikës së Kosovës

More partners

Levizja FOL

Levizja FOL

Learn more >

Sogody

Sogody

Learn more >

American Chamber of Commerce in Kosovo

American Chamber of Commerce in Kosovo

Learn more >

Girls Coding Kosova

Girls Coding Kosova

Learn more >

Procon

Procon

Learn more >

Lumbardhi

Lumbardhi

Learn more >