Mehmet Akif College MAC

Mehmet Akif College MAC

About Mehmet Akif College MAC


Kolegji “Mehmet Akif”, është shkolla e parë private e hapur në Kosovën e pasluftës. Veprimtarinë e ka filluar në vitin 2000, në lokalet e Shkolles së mesme “Gjin Gazuli”, në Prishtinë. Një vit më vonë  është transferuar si qiramarrës fillimisht në një objekt që gjendej në Velani, kurse më vonë në objektin që gjendej në Veternik.

Në vitin shkollor 2010 Kolegji kaloi në objektin e vet aktuale në Banullë-Lipjan.

Mësimi zhvillohet   në nivelin e shkolles së mesme të lartë (10-12),në drejtimin shkencor.

Shkolla ofron ushqim si dhe banim në konvikte të ndara për djem dhe vajza, për nxënësit që vijnë nga qytetet e tjera të Kosovës

More partners

Bio Bahce

Bio Bahce

Learn more >

RIINVEST

RIINVEST

Learn more >

Shoqata e Prodhuesve të Qumështit të Kosovë

Shoqata e Prodhuesve të Qumështit të Kosovë

Learn more >

Ministry of Education, Science and Technology - MEST

Ministry of Education, Science and Technology - MEST

Learn more >

KAEF

KAEF

Learn more >

POLIS Lipjan

POLIS Lipjan

Learn more >