Mehmet Akif College MAC

Mehmet Akif College MAC

About Mehmet Akif College MAC


Kolegji “Mehmet Akif”, është shkolla e parë private e hapur në Kosovën e pasluftës. Veprimtarinë e ka filluar në vitin 2000, në lokalet e Shkolles së mesme “Gjin Gazuli”, në Prishtinë. Një vit më vonë  është transferuar si qiramarrës fillimisht në një objekt që gjendej në Velani, kurse më vonë në objektin që gjendej në Veternik.

Në vitin shkollor 2010 Kolegji kaloi në objektin e vet aktuale në Banullë-Lipjan.

Mësimi zhvillohet   në nivelin e shkolles së mesme të lartë (10-12),në drejtimin shkencor.

Shkolla ofron ushqim si dhe banim në konvikte të ndara për djem dhe vajza, për nxënësit që vijnë nga qytetet e tjera të Kosovës

More partners

Engineers Without Borders Kosovo - EWB

Engineers Without Borders Kosovo - EWB

Learn more >

Municipality of Gjilan - Mayor’s office

Municipality of Gjilan - Mayor’s office

Learn more >

Embassy of the Republic of Kosovo in Japan

Embassy of the Republic of Kosovo in Japan

Learn more >

Kosovar Youth Council - KYC

Kosovar Youth Council - KYC

Learn more >

Play2EDUCATE

Play2EDUCATE

Learn more >

Initiative for Agriculture Development in Kosovo (IADK)

Initiative for Agriculture Development in Kosovo (IADK)

Learn more >