Mehmet Akif College MAC

Mehmet Akif College MAC

About Mehmet Akif College MAC


Kolegji “Mehmet Akif”, është shkolla e parë private e hapur në Kosovën e pasluftës. Veprimtarinë e ka filluar në vitin 2000, në lokalet e Shkolles së mesme “Gjin Gazuli”, në Prishtinë. Një vit më vonë  është transferuar si qiramarrës fillimisht në një objekt që gjendej në Velani, kurse më vonë në objektin që gjendej në Veternik.

Në vitin shkollor 2010 Kolegji kaloi në objektin e vet aktuale në Banullë-Lipjan.

Mësimi zhvillohet   në nivelin e shkolles së mesme të lartë (10-12),në drejtimin shkencor.

Shkolla ofron ushqim si dhe banim në konvikte të ndara për djem dhe vajza, për nxënësit që vijnë nga qytetet e tjera të Kosovës

More partners

Komuna e Prishtinës

Komuna e Prishtinës

Learn more >

Girls Coding Kosova

Girls Coding Kosova

Learn more >

Oral History Kosovo

Oral History Kosovo

Learn more >

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal - MAPL

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal - MAPL

Learn more >

The Cutting Edge

The Cutting Edge

Learn more >

POLIS Lipjan

POLIS Lipjan

Learn more >