MDA Foundation

MDA Foundation

About MDA Foundation


Fondacioni MDA është themeluar në vitin 2012 me qëllim të rritjes së punësimit tek të rinjtë duke stimuluar krijimin dhe rritjen e ndërmarrjeve të reja, aftësive të të rinjëve, si dhe promovimin e praktikave të qëndrueshme të biznesit.

Misioni ynë është që të nxisë një revolucion sipërmarrës në Kosovë, si dhe të ndihmojë rindërtimin e ekonomisë në zhvillim. Ndërmarrësit e rinj do të arrijnë sukses përmes një spektri të gjërë të shërbimeve për zhvillim të biznesit, qasjes në financa, rritjes së mundësive arsimore si dhe zhvillimit të qëndrueshëm të biznesit.

More partners

DAM festival

DAM festival

Learn more >

Kosovo CSR Network

Kosovo CSR Network

Learn more >

KUSA

KUSA

Learn more >

RIINVEST

RIINVEST

Learn more >

TruAktiv - Sbunker & Kosovo 2.0

TruAktiv - Sbunker & Kosovo 2.0

Learn more >

Municipality of Obiliq

Municipality of Obiliq

Learn more >