MDA Foundation

MDA Foundation

About MDA Foundation


Fondacioni MDA është themeluar në vitin 2012 me qëllim të rritjes së punësimit tek të rinjtë duke stimuluar krijimin dhe rritjen e ndërmarrjeve të reja, aftësive të të rinjëve, si dhe promovimin e praktikave të qëndrueshme të biznesit.

Misioni ynë është që të nxisë një revolucion sipërmarrës në Kosovë, si dhe të ndihmojë rindërtimin e ekonomisë në zhvillim. Ndërmarrësit e rinj do të arrijnë sukses përmes një spektri të gjërë të shërbimeve për zhvillim të biznesit, qasjes në financa, rritjes së mundësive arsimore si dhe zhvillimit të qëndrueshëm të biznesit.

More partners

Initiative for Agriculture Development in Kosovo (IADK)

Initiative for Agriculture Development in Kosovo (IADK)

Learn more >

Venture UP - University of Prishtina

Venture UP - University of Prishtina

Learn more >

KUSA

KUSA

Learn more >

Municipality of Gjilan - Mayor’s office

Municipality of Gjilan - Mayor’s office

Learn more >

Ministry of Health

Ministry of Health

Learn more >

Global Consulting

Global Consulting

Learn more >