MDA Foundation

MDA Foundation

About MDA Foundation


Fondacioni MDA është themeluar në vitin 2012 me qëllim të rritjes së punësimit tek të rinjtë duke stimuluar krijimin dhe rritjen e ndërmarrjeve të reja, aftësive të të rinjëve, si dhe promovimin e praktikave të qëndrueshme të biznesit.

Misioni ynë është që të nxisë një revolucion sipërmarrës në Kosovë, si dhe të ndihmojë rindërtimin e ekonomisë në zhvillim. Ndërmarrësit e rinj do të arrijnë sukses përmes një spektri të gjërë të shërbimeve për zhvillim të biznesit, qasjes në financa, rritjes së mundësive arsimore si dhe zhvillimit të qëndrueshëm të biznesit.

More partners

The Ideas Partnership

The Ideas Partnership

Learn more >

Play2EDUCATE

Play2EDUCATE

Learn more >

PrimeDB

PrimeDB

Learn more >

Teatri ODA

Teatri ODA

Learn more >

ORCA - Organizata per Rritjen e Cilesis ne Arsim

ORCA - Organizata per Rritjen e Cilesis ne Arsim

Learn more >

Kosova National Art Gallery

Kosova National Art Gallery

Learn more >