Komuna e Prishtinës

Komuna e Prishtinës

About Komuna e Prishtinës


Prishtina e së ardhmes është qytet me shërbime efikase e cilësore të cilat janë në funksion të mirëqenies së përgjithshme të qytetarëve të saj.

Qytet me planifikim urban e hapësinor të mirëfilltë, i cili e bën kryeqytetin qendër të sigurt për një jetë të begatshme socio-ekonomike, kulturore, arsimore, sportive, dhe duke siguruar mirëqenie dhe cilësi të jetës për qytetarët e komunës së Prishtinës.

Qytet me model të qeverisjes efikase dhe transparente, dhe si i tillë, të shërbejë si model edhe për qeverisje në komunat tjera në Kosovë, duke ndikuar kështu në rritjen e mirëqenies për tërë qytetarët e Kosovës.

More partners

Celonis Prishtina - Development Center of Excellence

Celonis Prishtina - Development Center of Excellence

Learn more >

Regional Development Agency RDA - West

Regional Development Agency RDA - West

Learn more >

The Ideas Partnership

The Ideas Partnership

Learn more >

USAID TLP Public Service Courses-PPDL

USAID TLP Public Service Courses-PPDL

Learn more >

RIT Kosovo

RIT Kosovo

Learn more >

Mendja Al

Mendja Al

Learn more >