Komuna e Prishtinës

Komuna e Prishtinës

About Komuna e Prishtinës


Prishtina e së ardhmes është qytet me shërbime efikase e cilësore të cilat janë në funksion të mirëqenies së përgjithshme të qytetarëve të saj.

Qytet me planifikim urban e hapësinor të mirëfilltë, i cili e bën kryeqytetin qendër të sigurt për një jetë të begatshme socio-ekonomike, kulturore, arsimore, sportive, dhe duke siguruar mirëqenie dhe cilësi të jetës për qytetarët e komunës së Prishtinës.

Qytet me model të qeverisjes efikase dhe transparente, dhe si i tillë, të shërbejë si model edhe për qeverisje në komunat tjera në Kosovë, duke ndikuar kështu në rritjen e mirëqenies për tërë qytetarët e Kosovës.

More partners

Action for Mothers and Children - AMC

Action for Mothers and Children - AMC

Learn more >

HELP

HELP

Learn more >

KCSB - Kosovo Center for Business Support

KCSB - Kosovo Center for Business Support

Learn more >

Youth Exchange and Study ( YES ) Program

Youth Exchange and Study ( YES ) Program

Learn more >

Santefarm L.L.C

Santefarm L.L.C

Learn more >

RSM Kosovo sh.p.k

RSM Kosovo sh.p.k

Learn more >