HAB Inxhiniering

HAB Inxhiniering

About HAB Inxhiniering


HAB inxhiniering është kompani, e cila mirret me projektim dhe ndërtim të objekteve të ndryshme si shtëpi individuale, objekte afaristo -banesore , komerciale etj. me një staf profesionistësh garanton kualitet dhe siguri në objektet e ndërtuara. Fillet e saj i gjejmë 15 vite më parë në projektimin dhe ndërtimin e shtëpive individuale, duke u rritur gradualisht në objekte me etazhe më të larta.Sot ofron banesa me kualitet europian të ndërtuara konform ligjeve dhe standardeve në fuqi.

More partners

EdGuard Institute

EdGuard Institute

Learn more >

Institute for Development Policy (INDEP)

Institute for Development Policy (INDEP)

Learn more >

Education Plenum

Education Plenum

Learn more >

GAIA

GAIA

Learn more >

Qendra Rinore Skenderaj

Qendra Rinore Skenderaj

Learn more >

Bronwyn Marie Jones B.I

Bronwyn Marie Jones B.I

Learn more >