HAB Inxhiniering

HAB Inxhiniering

About HAB Inxhiniering


HAB inxhiniering është kompani, e cila mirret me projektim dhe ndërtim të objekteve të ndryshme si shtëpi individuale, objekte afaristo -banesore , komerciale etj. me një staf profesionistësh garanton kualitet dhe siguri në objektet e ndërtuara. Fillet e saj i gjejmë 15 vite më parë në projektimin dhe ndërtimin e shtëpive individuale, duke u rritur gradualisht në objekte me etazhe më të larta.Sot ofron banesa me kualitet europian të ndërtuara konform ligjeve dhe standardeve në fuqi.

More partners

Zombie Soup

Zombie Soup

Learn more >

Levizja FOL

Levizja FOL

Learn more >

Engineers Without Borders Kosovo - EWB

Engineers Without Borders Kosovo - EWB

Learn more >

Oda e Afarizmit te Kosoves

Oda e Afarizmit te Kosoves

Learn more >

TruAktiv - Sbunker & Kosovo 2.0

TruAktiv - Sbunker & Kosovo 2.0

Learn more >

UN-HABITAT in Kosovo

UN-HABITAT in Kosovo

Learn more >