Down Syndrome Kosova - DSK

Down Syndrome Kosova - DSK

About Down Syndrome Kosova - DSK


Shoqata Down Syndrome Kosova është organizatë jo qeveritare, me status Shoqatë, e themeluar në Mars të vitit 2007. Shoqata është themeluar nga prindërit e individëve me sindromë Down.
Misioni i shoqatës është ngritja e dinjitetit të individëve me sindromë Down dhe familjarëve të tyre, duke avokuar dhe lobuar për të drejtat dhe respektimin e këtyre të drejtave, për ngritjen e cilësisë së jetës dhe gjithëpërfshirje të plotë në shoqëri për individët me sindromë Down.

Misioni

DSK për Mision qëndron në mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të njeriut
dhe dinjitetin e personave me sindromën Down duke siguruar informata dhe
komunikim për komunitetin dhe profesionistet të fushave përkatëse me qëllim
të sigurohet zhvillim i potencialit dhe aftësive për jetese të pavarur.

Vizioni

Për mundësi te barabartë në shoqëri, duke respektuar plotësisht të drejtat e
njeriut, diverzitetin njerëzor dhe identitetin e lindur për çdo person me
sindromën Down, kjo për të kontribuar drejt përmirësimit të standardit të
jetesës dhe zhvillimit në përgjithësi të personave me sindromën Down si dhe
fuqizimin e prindërve/familjarëve të tyre.

Prishtinë – Qendra Down Syndrome Kosova në Prishtinë ka filluar aktivitetin në vitin 2007.
Adresa: Rruga “Ukshin Hoti” (ish- rruga “Kosta Novakovic”)
Tel: +381 38 610 715 / +377 44 476 750
E-mail: info@downsyndromekosova.org
Prizren- Qendra Down Syndrome Kosova në Prizren ka filluar aktivitetin në vitin 2008.
Adresa: Rruga “Rifat Ukë Imeri”, Nr. 50/A, Ortakoll, Prizren
Tel: +381 29 222 180
E-mail: info@downsyndromekosova.org
Mitrovicë – Qendra Down Syndrome Kosova në Mitrovicë ka filluar aktivitetin në vitin 2009.
Adresa: Rruga “UÇK”, Mitrovicë, 40 000
Tel: +377 44 331 582
E-mail: info@downsyndromekosova.org
Ferizaj – Qendra Down Syndrome Kosova në Ferizaj ka filluar aktivitetin në vitin 2014.
Adresa: Rruga “Epopeja e Jezercit”, Ferizaj, 70 000
Tel: +386 49 149 633
E-mail: info@downsyndromekosova.org

Gjakovë – Zyra informuese
Adresa: Rruga “Femi Agani”, Gjakovë
Tel: +377 44 898 252
E-mail: info@downsyndromekosova.org

More partners

QKSGJ Qendra Kosovare per Studime Gjinore

QKSGJ Qendra Kosovare per Studime Gjinore

Learn more >

KCSB - Kosovo Center for Business Support

KCSB - Kosovo Center for Business Support

Learn more >

ICK

ICK

Learn more >

Kosovo Foundation for Open Society - KFOS

Kosovo Foundation for Open Society - KFOS

Learn more >

Lumbardhi

Lumbardhi

Learn more >

Kosovo Legal Services Company - KLSC

Kosovo Legal Services Company - KLSC

Learn more >