Alter Habitus - Institute for Studies in Society and Culture

Alter Habitus - Institute for Studies in Society and Culture

About Alter Habitus - Institute for Studies in Society and Culture


The Institute for Studies in Society and Culture ‘Alter Habitus’ is an alternative academic and feminist institute

Alter Habitus – Instituti për Studime në Shoqëri dhe Kulturë është institut alternativ akademik feminist që mëton të përhap dijen dhe të krijojë hapësirë për mendimin kritik dhe kreativ, drejt ngjalljes së jetës akademike dhe formësimit të mëtutjeshëm të angazhimit kulturor e politik në Kosovë.

The Institute for Studies in Society and Culture ‘Alter Habitus’ is an alternative academic and feminist institute, which aims to create space for knowledge and critical and creative thinking that will further shape political and cultural engagement in Kosovo.

More partners

EdGuard Institute

EdGuard Institute

Learn more >

INPO

INPO

Learn more >

Ministry of Justice of the Republic of Kosovo

Ministry of Justice of the Republic of Kosovo

Learn more >

Santefarm L.L.C

Santefarm L.L.C

Learn more >

Safe House Prishtina - Shtepia e Sigurte Prishtine

Safe House Prishtina - Shtepia e Sigurte Prishtine

Learn more >

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor MMPH

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor MMPH

Learn more >