Alter Habitus - Institute for Studies in Society and Culture

Alter Habitus - Institute for Studies in Society and Culture

About Alter Habitus - Institute for Studies in Society and Culture


The Institute for Studies in Society and Culture ‘Alter Habitus’ is an alternative academic and feminist institute

Alter Habitus – Instituti për Studime në Shoqëri dhe Kulturë është institut alternativ akademik feminist që mëton të përhap dijen dhe të krijojë hapësirë për mendimin kritik dhe kreativ, drejt ngjalljes së jetës akademike dhe formësimit të mëtutjeshëm të angazhimit kulturor e politik në Kosovë.

The Institute for Studies in Society and Culture ‘Alter Habitus’ is an alternative academic and feminist institute, which aims to create space for knowledge and critical and creative thinking that will further shape political and cultural engagement in Kosovo.

More partners

Cacttus Education

Cacttus Education

Learn more >

Prishtina High School

Prishtina High School

Learn more >

Center for Social Group Development - CSGD

Center for Social Group Development - CSGD

Learn more >

Instituti i Prishtinës për Studime Politike - PIPS

Instituti i Prishtinës për Studime Politike - PIPS

Learn more >

Procon

Procon

Learn more >

UBT - Higher Education Institution

UBT - Higher Education Institution

Learn more >